1. Hjem
  2. Jobb hos oss
  3. Businesspartner

Business Partner

bilde2.jpgVåre Business Partnere har høyere økonomisk utdanning i kombinasjon med autorisasjon som regnskapsfører og/eller revisorbakgrunn. De har ofte spesialisert seg  innenfor egne bransjer/fagområder. De har god kompetanse på likviditetsstyring, budsjettering og avansert økonomisk rapportering. Business Partnere har ofte bakgrunn som CFO/regnskapssjef og har dermed evne til å se komplekse finansielle og regnskapstekniske sammenhenger. Hovedarbeidsoppgaver er oppfølging av kundeportefølje, årsoppgjør og ligningspapirer, samt rådgivning innen fusjon/fisjon, selskapsstiftelser, styreadministrasjon, mm. 

Våre Business Partnere har et tett og godt samarbeid med selskapets rådgivingsavdeling slik at det er mulig å delta i en del spennende kundeprosjekter sammen med våre erfarne rådgivere. Typiske prosjekt kan være transaksjonsrådgivning, arv og generasjonsskifte, samt rådgivning knyttet til skatt og merverdiavgift. 

Våre Business Partnere er forretningsorienterte og bidrar ofte til å bringe inn nye kunder. De har gode salgsegenskaper, men er først og fremst relasjonsbyggere. Våre Business Partnere har gode pedagogiske evner og gjennomfører kurs innen ulike fagområder både eksternt og internt.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.