1. Hjem
  2. Gründer Øyvind Hovland

Øyvind Hovland

 

Når Øyvind oppretter et nytt selskap, er den faste rådgiveren aldri langt unna.

 

vision io

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SR sitt Skala-konsept er spesielt tilrettelagt for mindre selskaper. Skala følger kunden fra oppstart, gjennom ulike vekstfaser og til et eventuelt salg eller avvikling. Abonnementsløsningen gjør Skala forutsigbart på pris, samtidig som man kan få skreddersydd oppfølging etter hvert som det trengs.

– Forutsigbarhet og faste priser er spesielt viktig for selskaper i en startfase, og tryggere enn å rekruttere egne ansatte til å ta seg av regnskapet. Gode regnskapsrapporter er også helt nødvendig for å sikre bedriftens likviditet og utvikling, sier Øyvind. 

Gründeren poengterer at det er viktig å velge en samarbeidspartner som har nok ressurser tilgjengelig etter hvert som bedriften vokser i kompleksitet og størrelse.

– Som kunde har jeg behov for en kompetent og serviceinnstilt rådgiver som forstår bedriftens behov der og da. Særlig i oppstartsfasen er det viktig med god rådgivning, og da betaler jeg gjerne mer for kapasitet og tilgjengelighet. Når selskapet er over i driftsfase går rådgivningsbehovet ned, og dermed også kostnaden. En fast kontaktperson er uansett essensielt, ettersom det tar tid å bygge relasjon og tillit. Hos Regnskapshuset får jeg en annen type rådgivning enn revisor er i stand til å gi, på grunn av revisors mandat. Regnskapshuset har et rådgivningsmiljø med bred faglig kompetanse, og tilbyr blant annet utleie av CFO, noe som har vært veldig nyttig for meg.

 

Multigründeren Øyvind Hovland har grunnlagt mange selskaper og mener det er viktig å samarbeide med en profesjonell aktør på regnskap, IT og økonomisk rådgivning.

– Daglig leder skal og bør konsentrere seg om å bygge opp og utvikle bedriften. Den økonomiske biten er spesialkompetanse som bør ivaretas av en ekstern profesjonell part, sier den erfarne forretningsmannen.

 

Øyvind Hovland

Gründer og medeier av en rekke selskaper, deriblant Vision IO, Huddlestock Capital, Oxionic, Orbit og Vision Invest Stavanger. www.visionio.com

hovland smiler

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SR har vært Øyvind Hovlands foretrukne samarbeidspartner på regnskap og økonomisk rådgivning i en årrekke. Han er blant annet største eier i Huddlestock Capital, som utvikler en plattform for kjøp og salg av investeringsideer og sanntids-sammenkobler investeringsrådgivere med kapital fra mindre investorer. Videre er han en av stifterne i Vision IO, som produserer høyteknologiske visuelle inspeksjonssystemer til olje- og gassindustrien. I tillegg er han med i softwareselskapet Intelligent Operations og eier 50 % av Oxionic, som driver med luftrensemaskiner. Nyeste selskap er Orbit, som skal lage software-løsninger rettet mot digitale valutaer. Øyvind har også tidligere vært involvert i flere selskaper, og var blant annet sentral i oppbyggingen av Cyviz.

– Ingen bedrifter er like, alle har ulike behov. Ved å være kunde i et av regionens største regnskapshus har man tilgang på kapasitet når bedriften vokser, og spesialkompetanse enten det gjelder økonomi eller system, konkluderer Øyvind Hovland.

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.